Phạm Văn Trung

Date of Birth: 11/02/1996
0938567323
Email: [email protected]

Quốc tịch Việt Nam. Anh biết 2 thứ tiếng Việt Nam và Tiếng Anh, cao 1m68. CEO tại Đồng Phục Thiên Phước – May áo thun đồng phục chất lượng. Từng làm Designer tại Sài Gòn. Học Design (kunst) tại TC VIET KHOA. Đã học tại THPT Nguyễn Trường Tộ. Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam. Đến từ Fantiet, Bình Thuận, Vietnam


đasadasds

sfafsaf

sdsadsadsadsa

fsafsaf

fsafsa

fsafsa

fasfasf

fsafsafsa

dsadsadsafsafasvá csad sad sad sa dsa da ds ad ád

a fsa fa sa dsd

ưa dưa d ads