Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của Đồng Phục Thiên Phước, quý khách hãy tin tưởng cung cấp thông tin của quý khách cho chúng tôi. Đồng Phục Thiên Phước chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của quý khách. Cùng lúc, chúng tôi sẽ để quý khách nắm quyền kiểm soát thông tin của mình.

1. Mục đích khuôn khổ thu thập

Việc thu thập dữ liệu tại Đồng Phục Thiên Phước bao gồm:

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu đăng nhập
  • Địa chỉ khách hàng
  • Số điện thoại
  • Email

Những thông tin này, quý khách hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Đồng Phục Thiên Phước. Mục tiêu của việc cung cấp thông báo là vì Đồng Phục Thiên Phước sẽ can hệ công nhận, bảo đảm quyền lợi cho quý khách khi quý khách đăng ký dùng dịch vụ của chúng tôi.
Quý khách sẽ tự chịu bổn phận về lưu giữ và bảo mật các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và cả hòm thư điện tử của mình. ngoại kém chất lượng , quý khách còn có bổn phận thông tin kịp thời cho Đồng Phục Thiên Phước về các hàng vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật để chúng tôi có biện pháp giải quyết ăn nhập .

2. Khuôn khổ sử dụng thông báo

Đồng Phục Thiên Phước sử dụng thông tin của quý khách cung cấp nhằm:

  • Cung cấp các dịch vụ của Đồng Phục Thiên Phước đến quý khách hàng
  • Gửi các thông tin về những hoạt động luận bàn thông tin giữa Đồng Phục Thiên Phước và quý khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với quý khách trong các trường hợp đặc biệt
  • Ngừa các hoạt động phá hủy account người dùng của quý khách hoặc những hoạt động mạo danh

Chúng tôi cam kết không sử dụng info cá nhân của quý khách hàng ngoài mục tiêu can hệ công nhận các vấn đề có ảnh hưởng đến giao du mua hàng ở Đồng Phục Thiên Phước. Chúng tôi có bổn phận cộng tác, cung cấp những thông tin của quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có đề xuất .

3. Thời hạn lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có đề nghị hủy bỏ của quý khách hoặc tự quý khách đăng nhập vào trương mụcthực hành hủy bỏ. Các trường hợp còn lại, thông tin của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của chúng tôi

4. Địa chỉ của công ty thu thập, quản lý thông tin hỗ trợ quý khách hàng

ĐỒNG PHỤC THIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: 48 Bàu Cát 7, Phường 14, Quận Tân Bình
SĐT: 0899799323
Email: [email protected]
Website: https://www.dongphucthienphuoc.vn/

5. Phương tiện để quý khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Quý khách có quyền Phân tích , cập nhật hoặc điều chỉnh thông báo cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào account , sau đó chỉnh sửa các thông tin . Quý khách hàng cũng có thể nhờ Đồng Phục Thiên Phước hỗ trợ quý khách vấn đề này.
Quý khách có quyền gửi các khiếu năn nỉ về vấn đề lộ thông báo cá nhân cho bên thứ ba đến ban điều hành của Đồng Phục Thiên Phước. Khi thu nạp phản hồi, Đồng Phục Thiên Phước sẽ xác nhận lại thông tin liên quan với quý khách hàng để phản hồi và hướng dẫn quý khách khôi phục và bảo mật lại các thông tin .
6. Cam kết bảo mật thông báo cá nhân của quý khách hàng
Info của quý khách trên Đồng Phục Thiên Phước được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông báo cá nhân của Đồng Phục Thiên Phước. Việc thu thập và sử dụng thông tin phải được sự đồng ý của quý khách, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng Phục Thiên Phước cam kết:
Không chuyển giao, không sử dụng, bật mí hay cung cấp cho bên thứ ba nào về thông báo của quý khách khi không có sự cho phép, đồng ý từ phía quý khách hàng.
Trường hợp máy chủ lưu trữ các thông báo bị mất thông báo của quý khách hàng do hacker tấn công, Đồng Phục Thiên Phước có bổn phận thông tin cho các cơ quan chức năng điều tra và có biện pháp xử lý kịp thời. đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý khách hàng được biết về sự việc xảy ra.
Đồng Phục Thiên Phước bảo mật tuyệt đối các giao thiệp trực tuyến của quý khách bao gồm: các thông tin của hóa đơn, chứng từ kế toán tại khu vực dữ liệu trọng tâm an toàn cấp 1 của Đồng Phục Thiên Phước.